Hopp til innholdet

Hva er en stablecoin?

Ethereum kurs

Om du har lest litt om kryptovaluta så har du kanskje også fått med deg begrepet stablecoin. Du lurer kanskje litt på hva dette er for noe og kanskje også på hvorfor de har så mye lavere verdi, sammenliknet med annen kryptovaluta. Du kan slappe helt av for vi skal lære deg alt det du trenger å vite om stablecoins slik at du får full kontroll.

Det er mye innenfor kryptovaluta som kan være vanskelig å forstå, men stablecoins er noe det faktisk kan være ganske greit å få styr på. En stablecoin er nemlig en egen type kryptovaluta som forsøker å tilby en prisstabilitet og som er et slags reservemiddel for de som virkelig investerer i kryptovaluta. Her får du på mange måter det beste fra begge verdener – du får sikkerheten og den desentraliseringen som kryptovaluta tilbyr, samtidig som du får en mer volatilitetsfri og stabil valuta slik som fiat-valutaer tilbyr.

Hva brukes stablecoins til?

Dette er jo et lite Ethereum kurs og vi ønsker derfor å gi deg en god forståelse av hva stablecoins faktisk er. Derfor skal vi gi deg et eksempel på hvordan den kan brukes og hva de ofte brukes til. Her bruker vi Bitcoin som et eksempel, i handelsparr med den amerikanske dollaren (BTC/USD). For Bitcoin ligger fremdeles over Ethereum og er den mest populære kryptovalutaen på markedet. Selv om dette er en populær mynt plages markedet av høy volatilitet som vil si at verdien opplever store svingninger. Her snakker vi ikke bare om et par dollar, men at den kan stupe hele 50% over et år som raskt kan tilsvare rundt 30.000 dollar. Som du kanskje forstår så kan det være utrolig kjipt å sitte med en Bitcoin som plutselig er verdt halvparten av det den var i fjor.

Når det er sagt kan man ofte se prissvingninger på rundt 10% i løpet av en dag, men plutselig skjer den noe med mynten, med den globale økonomien eller kanskje faller interessen. Det er mye som kan påvirke myntens verdi. Disse svingningene som kryptovaluta, og spesielt Bitcoin opplever, gjør at myntene blir enda mer populære for dem som trader i løpet av dagen. Likevel kan det absolutt være irriterende og kjipt når favorittmynten daler i verdi. Målet med en stablecoin er da at denne formen for kryptovaluta skal klare å knytte markedsverdien til en ekstern referanse som for eksempel den amerikanske dollaren. 

De ulike typene stablecoins

Det finnes tre ulike typer stablecoins. Som sagt så brukes disse for å kunne være en stabil motpart til de andre kryptovalutaene. Mange tenker kanskje da; hvorfor bruker man ikke bare fiat-valutaene? Kan ikke de som investerer i kryptovaluta selge myntene sine for fiat-valuta dersom de er redd for at verdien skal synke? Problemet mange har med fiat-valuta er ikke svingninger i verdi, for disse svingningene er stort sett minimale. For mange handler det rett og slett om at fiat-valutaene kontrolleres av sentralbanker og mange ønsker derfor stabile valutaer som er desentraliserte. Stablecoins forsøker altså å dekke dette gapet mellom sentralbankens fiat-valuta og kryptovalutaen.

Den første typen stablecoin vi skal gå igjennom er det som kalles for en fiat-collateralized stablecoin. På norsk kunne dette kanskje blitt kalt en fiat-valuta-stablecoin. Dette er stablecoins som holder reserver i fiat-valutaer, gjerne den amerikanske dollaren. Dette kan for eksempel være den populære stablecoinen Tether (USDTUSD). Her holdes altså fiat-valuta som sikkerhet for at mynten skal holdes så stabil som mulig og for at verdien skal ligge så tett inntil en fiat-valuta som mulig. Slike stablecoins kan også holde andre former for sikkerhet, for eksempel til gull eller sølv. Likevel er det mest normale absolutt å holde sikkerhet i en fiat-valuta og da gjerne amerikansk dollar. Det vil si at du stort sett kan forvente at Tether (USDTUDS) alltid har en verdi på rundt 1 dollar. Enkelt å huske.

Den andre varianten av stablecoins er de som har sikkerhet i en kryptovaluta. Disse kalles på engelsk for crypto-collateralized stabelcoins. Kanskje tenker du nå: hvordan er dette mulig? Som du sikkert har fått med deg nå så opplever jo kryptovalutamarkedet høy volatilitet, noe som gjør at det er vanskeligere å holde stablecoinen stabil. Derfor er denne typen stablecoins nødt til å holde en større mengde kryptovaluta som sikkerhet for at stablecoinen skal holde seg så stabil som mulig. Når en stablecoin bruker en ustabil valuta som sikkerhet, er beløpet nødt til å øke for at det skal ha samme funksjon som om stabelcoinen har sikkerhet i for eksempel amerikanske dollar.

Sist, men ikke minst har vi det som kalles for Non-collateralized stablecoins eller algoritmiske stablecoins. Dette er altså stablecoins som ikke holder reserver eller har sikkerhet i en annen valuta eller for eksempel gull eller sølv. Denne stablecoinen bruker en mekanisme, på samme måte som sentralbankene gjør, for å kunne holde myntens verdi så stabil som overhodet mulig. Dette kalles også ofte for en basecoin. På samme måte som sentralbankene så bruker disse myntene en konksensusmekanisme for å enten øke eller redusere tilgangen til myntene – etter behov. På den måten vil ikke hverken tilbud eller forespørsel bli for høy og mynten kan dermed holde en så stabil verdi som overhodet mulig.

Vi håper nå at du har fått litt bedre kontroll på hva stablecoins er og at du har blitt nysgjerrig på å lære mer om både Ethereum og kryptovalutauniverset generelt. Lykke til på eventyret, vi håper å se deg igjen snart.