Hopp til innholdet

Desentraliserte autonome organisasjoner (DAO)

Ethereum kurs
Guide til kryptovaluta-gambling: Kryptocasinoer i Norge

Desentraliserte autonome organisasjoner (DAO) har eksistert en stund – men hva er de, og hvordan bidrar de til kryptorommet?

DAO er et helt nytt perspektiv på legitimiteten til styring, og er en effektiv samt trygg måte å jobbe med likesinnede over hele verden på. Man kan se på dem som en internettbasert virksomhet som eies og administreres kollektivt av alle medlemmene. Beslutninger styres av forslag og stemmegivning for å sikre at alle i organisasjonen har en stemme. Det er ingen administrerende direktør som kan autorisere utgifter basert på deres egne innfall og ingen sjanse for at en tvilsom finansdirektør manipulerer bøkene. Alt er åpent, og reglene rundt pengebruk er bakt inn i DAO via dens kode som kjøres av seg selv, basert på oppførselen til protokollen. Det er ikke nødvendig å tolke disse programreglene da de implementeres automatisk når de angitte forholdene oppstår.

I tillegg styrer reglene definert av protokollen eller smartkontrakten deltakernes oppførsel og utfører automatisert konsensus. Siden ingen tredjeparter er nødvendig, hjelper en DAO med å fremskynde nettverksbeslutninger og handlinger og reduserer administrasjonskostnadene drastisk.Både programreglene og påfølgende handlinger registreres på en gjennomsiktig og sikker blokkjedebok, som ikke kan tukles med takket være et uforanderlig tidsstempel og distribusjon av informasjonen til nettverksdeltakerne.

Fordeler med DAO

En av de store fordelene med en DAO-blokkjede er den langt bedre åpenheten sammenlignet med tradisjonelle selskaper. Siden hvem som helst enkelt kan se alle handlingene og finansieringen for DAO-er, er åpenhetsnivået naturligvis høyere. Samtidig gir dette naturligvis også en gunstig reduksjon i risikoen for sensur og korrupsjon i en DAO.

For, alt i alt: Når det gjelder tradisjonelle børsnoterte selskaper, kan du få tilgang til regnskapet til selskapet revidert av uavhengige parter. Imidlertid gir det reviderte regnskapet bare et glimt av organisasjonens økonomiske helse på et bestemt tidspunkt. På den annen side viser eksempler på desentraliserte autonome organisasjoner tydelig hvordan balansen deres har blitt dokumentert tydelig på en offentlig blokkjede. Som et resultat kunne aksjonærene enkelt finne en gjennomsiktig beretning om organisasjonens økonomiske helse når som helst. Videre tar dokumentasjonen av en organisasjons balanse på en offentlig blokkjede med DAOer hver enkelt transaksjon i betraktning.

Ethereum kurs
Kryptovalutaer i casinobransjen: Ethereum og andre spennende alternativer

Hvordan fungerer en DAO?

Ryggraden i en DAO er dens smarte kontrakt. Denne kontrakten definerer reglene for organisasjonen og holder konsernets kasse. Når kontrakten er live på si Ethereum, kan ingen endre reglene unntatt ved en avstemning. Dersom noen forsøker å gjøre noe som ikke dekkes av reglene og logikken i koden, vil dette mislykkes. Og, fordi kassen også er definert av den smarte kontrakten, betyr det at ingen kan bruke pengene uten gruppens godkjenning heller. Dette betyr at DAOer ikke trenger en sentral myndighet. I stedet tar gruppen beslutninger kollektivt og betalinger autoriseres automatisk når stemmene passerer. Selv om Ethereum kurs kanskje er på topp der og da, så må en vente til program eller gruppen kollektivt sier ja til å handle, for eksempel.

DAO og sikkerhet

De ulike reglene som styrer en DAO kan være svært komplekse og vanskelige å endre etter at de trer i kraft, da eventuelle endringer vil være pålagt å skrive ny kode og nettverksgodkjenning ved konsensus.

Dette gjør dessverre at det er en manglende evne i DAO til å reagere raskt på kodefeil, noe som gjør en DAO sårbar for hackerangrep som kan utnytte sikkerhetsfeil og tømme kryptovalutaens midler.

Ethereum og DAO

Det er en rekke grunner til at Ethereum rett og slett er det perfekte grunnlaget for DAOer.

Først ut, så er Ethereums egen konsensus distribuert og etablert nok til at organisasjoner kan stole på nettverket.

Så har vi smart kontraktkode som ikke kan endres når den er aktiv, selv ikke av eierne. Dette lar DAO kjøre etter reglene den ble programmert med. Og på Etherum nettverket kan smarte kontrakter sende/motta midler. Uten dette trenger du en pålitelig mellommann for å administrere konsernets midler.

Sist så har Ethereum-fellesskapet vist seg å være mer samarbeidende enn konkurransedyktig, noe som gjør det mulig for beste praksis og støttesystemer å dukke opp raskt.

Ethereum kurs

Hvorfor er det et behov for DAOer?

Å starte en organisasjon med noen som involverer finansiering og penger krever mye tillit til menneskene du jobber med. Men det er vanskelig å stole på noen du bare noen gang har samhandlet med på internett. Med DAO-er trenger du ikke å stole på noen andre i gruppen, bare DAOs kode, som er 100 % gjennomsiktig og verifiserbar av hvem som helst.

Dette åpner for så mange nye muligheter for globalt samarbeid og koordinering, og bringer oss inn på det siste punktet om DAO, nemlig styring.

Desentralisert finans (DeFi) og dets implikasjoner for tradisjonell bankvirksomhet

Styring i DAOer, og konklusjon

Diskusjonene om DAO i krypto runder ofte opp på temaet styring. Desentraliserte autonome organisasjoner utnytter funksjonaliteten til blokkjeden for å tilby selvhåndhevende protokoller eller regler. De smarte kontraktene til blokkjeden tar seg av lagring av reglene, og de innfødte tokenene til nettverket hjelper til med å sikre nettverket og stemme over reglene.

Summert sett, var dette en kjapp innføring i desentraliserte autonome organisasjoner (DAO), med målet å gi en oversikt så du kan bruke dette ved behov. Som vi ser, er det flere gode grunner til å benytte seg av en Ethereum basert DAO.